Pyetje të shpeshta

Mënyrat e Kryerjes së Pagesës

  • Pagesë me para në dorë kur merr porosinë
  • Pagesë në llogarinë bankare
  • Kartë bankare debiti ose krediti (e çdo lloji)

Produktet dhe Çmimi

Duke vizituar faqen www.lobbyhome.al , Ju si klient do të informoheni në lidhje me karakteristikat kryesore të produkteve në këtë faqe. Çdo informacion në lidhje me përshkrimin e produkteve, karakteristikat e tyre dhe çmimet do të shfaqet me specifika të detajuara në faqen e internetit. Megjithatë, Klientët kanë të drejtën të njihen me mënyrën e përdorimit apo çdo informacion tjetër që shoqëron produktet e dorëzuara ose të vendosur mbi produktin ose mbi ambalazhin e tij, të tilla si udhëzimet e përdorimit dhe perberja e tyre. Duke patur parasysh që blerja në rrugë elektronike nuk ofron mundësinë për të shfaqur udhëzimet e përdorimit apo dokumente të tjerë, Klienti mund të zgjedhë të njihet me to pasi të marrë në dorëzim produktin e blerë ose mund të na vizitojë në showroomin Lobby Home pranë qendrës tregtare TEG, për t’u njohur nga afër me produktin përkatës.

Interneti ofron një përvojë të ndryshme blerje nga blerja në dyqan. Në këtë kuptim, ju bëjmë me dije se fotografitë që shfaqen në faqen e internetit me qëllim ilustrimin e produkteve mund të mos shfaqin gjithmonë pamjen apo karakteristikat reale të produkteve si ngjyrat, përmasat apo format, të cilat mund të mos përputhen gjithmonë me përshkrimin (në tekst) të produktit përkatës.

Shërbimi i Klientit
Nëse keni pyetje, ankesa ose vërejtje rreth këtyre Kushteve të Përgjithshme ose blerjes tuaj në rrugë elektronike në faqen e internetit të Lobby Home, ju lutemi të na kontaktoni në adresën e e-mail: [email protected] dhe në numrin e telefonit të shërbimit +35569 7000 202

Transporti

Transporti do të ofrohet në të gjithë Shqipërinë sipas termave të mëposhtme:
Tirana: Për porositë e vogla të kryera para orës 16:00, dërgesa do të bëhet brenda 24 orëve.
Tirana: Për porositë e kryera pas orës 16:00, dërgesa do të bëhet brenda 24 – 48 orëve.
Qytete të tjera: dërgesa do të bëhet brenda 48 orëve nga momenti i konfirmimit të porosisë. Për porositë e mëdha koha e transportit do ju mundësohet në momentin e konfirmmit të porosisë.
Kosto e transportit mbulohet nga klienti, përveç promocioneve kur transporti mundësohet nga Lobby Home. Përllogaritja e kostos së transportit bëhet në varësi të peshës së produkteve të përzgjedhura nga klienti.

Kthimi i produkteve

Në zbatim të Nenit 37 te Ligjit 9902, datë 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorëve”, Klienti ka të drejtë të heqë dorë nga kontrata pa penalizim dhe pa dhënë arsye, brenda një afati prej 14 ditësh kalendarike nga data e dorëzimit të produkteve të porositura. Produkti duhet të kthehet në adresën e përcaktuar nga Lobby Home, me paketimin dhe ambalazhimin e tij, të mos jetë përdorur dhe tё shoqërohet me të gjithë aksesorët, udhëzimet e përdorimit, dokumentat që vërtetojnë blerjen në rrugë elektronike si dhe formularin e autorizimit të kthimit të plotësuar; nëse Produkti nuk dorëzohet I tillë në mënyrën e përshkruar në këtë pikë, nuk do të pranohet nga Lobby Home. Kostot e transportit për kthimin e porosive të anulluara do të mbulohen nga Klienti.